ร่วม Webinar สัมมนาออนไลน์
    ต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นต้นทุนหลักในการผลิตทุกสถานประกอบกิจการ การลดต้นทุนค่าไฟฟ้า จะมีวิธีการอย่างไร ในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ควรเลือกอุปกรณ์อย่างไร จึงจะเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ ค้นหาคำตอบได้ใน Webinar ครั้งนี้

หัวข้อบรรยาย

  • พื้นฐานระบบโซล่าเซลล์
  • เทคนิคการอ่านบิลค่าไฟฟ้า เพื่อเลือกขนาดแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสม
  • ข้อจำกัดทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์
  • การพิจารณาเลือกลงทุน

Webinar Speaker 
อาจารย์มณเฑียร แก่นสน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษา บริษัท เกรียงไกรสตีลเซนเตอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 19 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วม Webinar ครั้งนี้ 
มีสิทธิลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ จากทาง บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด 

 

วันที่ : วันพุธ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00น. (ระยะเวลา 50 นาที)
รูปแบบการจัด : สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings
จัดโดย : บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Recommended Posts