Webinar สัมมนา Online “กลยุทธ์ 7 ขั้นตอนในการวางแผนการรับมือ ผลกระทบจาก Covid – 19”

หลังโควิด เรื่องสุขภาพ(เหมือน)กำลังจะผ่านไป แต่ผลกระทบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เป้นเรื่องที่ต้องคุยกัน

Recommended Posts