ตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 (ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)

ทางบริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด มีความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงคู่ค้าทุกท่าน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 (ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าทุกท่าน ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ความร่วมมือพร้อมทั้งมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 (ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)

Webinar สัมมนา Online ” ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ “

ร่วม Webinar สัมมนาออนไลน์
    ต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นต้นทุนหลักในการผลิตทุกสถานประกอบกิจการ การลดต้นทุนค่าไฟฟ้า จะมีวิธีการอย่างไร ในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ควรเลือกอุปกรณ์อย่างไร จึงจะเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ ค้นหาคำตอบได้ใน Webinar ครั้งนี้

หัวข้อบรรยาย

  • พื้นฐานระบบโซล่าเซลล์
  • เทคนิคการอ่านบิลค่าไฟฟ้า เพื่อเลือกขนาดแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสม
  • ข้อจำกัดทางเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์
  • การพิจารณาเลือกลงทุน

Webinar Speaker 
อาจารย์มณเฑียร แก่นสน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษา บริษัท เกรียงไกรสตีลเซนเตอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 19 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล การอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วม Webinar ครั้งนี้ 
มีสิทธิลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ จากทาง บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด 

 

วันที่ : วันพุธ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00น. (ระยะเวลา 50 นาที)
รูปแบบการจัด : สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings
จัดโดย : บริษัท เกรียงไกร สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Webinar สัมมนา Online “กลยุทธ์ 7 ขั้นตอนในการวางแผนการรับมือ ผลกระทบจาก Covid – 19”

Webinar สัมมนา Online “กลยุทธ์ 7 ขั้นตอนในการวางแผนการรับมือ ผลกระทบจาก Covid – 19”

หลังโควิด เรื่องสุขภาพ(เหมือน)กำลังจะผ่านไป แต่ผลกระทบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เป้นเรื่องที่ต้องคุยกัน

อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เทคนิค 8D และ 5 Why’s

อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เทคนิค 8D และ 5 Why’s วันที่ 12 กันยายน 2563


โดย อ.อภิชัย ทวีชาติ(Withness Auditor)
QUALITY PARTNER CO., LTD.

ชาวKKS ได้เรียนรู้แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค เครื่องมือในการแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์กับองค์กร

 

 

 

การประชุมสัมมนา Online ครั้งแรกของบริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัว