Skip to content

BLOG

อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เทคนิค 8D และ 5 Why’s

อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เทคนิค 8D และ 5 Why’s วันที่ 12 กันยายน 2563 โดย อ.อภิชัย ทวีชาติ(Withness Auditor) QUALITY PARTNER CO., LTD. ชาวKKS ได้เรียนรู้แนวคิด
Read More

การประชุมสัมมนา Online ครั้งแรกของบริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัว
Read More