ทางบริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด มีความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร รวมถึงคู่ค้าทุกท่าน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 (ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าทุกท่าน ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ความร่วมมือพร้อมทั้งมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 (ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564)

Recommended Posts